Vote utilisateur: 5 / 5

Etoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles actives

O_modernistycznych nawykach niezgodnych z katolicką pobożnością

Jak wiemy, moderniści już dawno zrobili wszystko, żeby zniszczyć katolicką pobożność i upodobnić się do protestantów. Zaraz za znienawidzonych przez nich kultem Matki Bożej, Aniołów i świętych, czy duchem pokuty, postu i ofiary, zniszczyli oni z wielką zaciekłością kult Najświętszego Sakramentu. Rzecz jasna nie powinno nas to szczególnie dziwić, skoro ich neo-protestancka teologia po prostu tego nie uznaje, poza tym oni zrobią wszystko dla dialogu ekumenicznego, nienawidzą zaś tego wszystkiego, co tylko choćby kojarzy im się z Tradycją. Mianowicie taką akatolicką praktyką jest np. mówienie „amen” przy przyjmowaniu Komunii, albo przyjmowanie pozycji siedzącej lub stojącej, kiedy jest rozdawana Komunia. Dla niektórych może się to wydać mało istotne, ale postaram się wyjaśnić, że wcale tak nie jest.

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Deklaracja Abpa. Marcelego Lefebvre’a z 21.11.1974 r.


„Całym sercem i całą duszą należymy do Rzymu katolickiego, stróża wiary katolickiej oraz tradycji niezbędnych do jej zachowania, do wiecznego Rzymu - nauczyciela mądrości i prawdy.
Natomiast odrzucamy i zawsze odrzucaliśmy przynależność  do Rzymu o tendencji neo-modernistycznej  i neo-protestanckiej, która wyraźnie zarysowała  się  podczas Soboru Watykańskiego II, a następnie we wszystkich reformach z niego wynikających.
Wszystkie te reformy przyczyniły się i wciąż mają bezpośredni wpływ na destrukcję Kościoła: niszczenie kapłaństwa, unicestwienie Najświętszej Ofiary i Sakramentów, na zanik życia zakonnego, na nauczanie naturalizmu i teilhardyzmu na uniwersytetach, seminariach, w katechizmach - nauczanie wywodzące się z liberalizmu i protestantyzmu wielokrotnie potępiane przez uroczyste magisterium Kościoła.

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Offertorium VOM a Ofiarowanie NOM

 

Te same gesty, jednak różne słowa modlitwy, ta sama materia na patenach - chleb, który za mocą słów nie stanie się substancjalnie ZNAKIEM tego samego przeznaczenia - oczekiwania nie są te same!!!.

 VOM - Przyjmij, Ojcze święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja niegodny sługa Twój, ofiarowuję Tobie... za niezliczone grzechy, zniewagi i niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych Chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyła do zbawienia w życiu wiekuistym.

NOM - dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

"HOSTIA" to - osoba lub inna istota żywa składana w ofierze poprzez zabicie (immolation) - Jest to zatem kolejna zapowiedz o tym, ze będzie tu składana ofiara Bogu  która posłuży do zbawienia w życiu wiekuistym”.

Msza św jest bowiem uobecnieniem Ofiary Chrystusa – jest JEGO OFIARA. Prezentowana przez kapłana hostia (wskazał na chleb mówiąc TO jest ciało moje) – jest przez antycypacje substancjalnie NIM – to On Sam rękoma kapłana składa ta ofiarę na ołtarzu.

Natomiast w NOM taki sam chleb - lecz nie jako hostia ( przeznaczona na immolacje) ale jako "owoc pracy ludzkiej"  tu przyniesiony po to, aby stal się chlebem życia” - nie jest jasne czy wiekuistego? - czy doczesnego?

 

Tabela porównawcza offertorium wg VOM i NOM

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Miłosierdzie Boże wg Novus Ordo

W jaki sposób orientacja nowego rytu mszy św (NOM) miała i nadal ma wpływ na pojmowanie Miłosierdzia Bożego w opozycji do rytu klasycznego?

 

Nowy ryt jest rytem który wyraźnie został stworzony aby „nowe osiągnięcia SWII wprowadzić w umysł ludzki” (bp A.Bugnini – główny autor NOM). A więc ten ekumenizm, to pojęcie o wolności a przede wszystkim takie pojęcie o człowieku.

Jeśli patrzymy na tradycyjny ryt mszy św. w opozycji do nowego, to widzimy – oczywiście w uproszczeniu - przede wszystkim, ze Bóg jest wszystkim – wszystko jest skierowane ku Bogu, człowiek jako taki nie jest interesujący... Nie chodzi tu o urządzanie jakiejś uczty, zgromadzenia przy ognisku - wspólne śpiewy w grupach, podczas wspólnej modlitwy, śpiewie przy stole, mające na celu... aby dokonało się - "gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię tam jestem pośród nich." Tutaj – Tradycyjna msza święta jest ofiarą Chrystusa. Msza święta jest miłosierdziem Bożym w akcji.

 

Cały artykuł:

Vote utilisateur: 2 / 5

Etoiles activesEtoiles activesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
DEKLARACJA abp Lefebvre'a z 4.10.1987r
Po rozmowach z kard. Ratzingerem w Watykanie
 
 
     "Powiedziałem krótko, kardynałowi Ratzingerowi - w kilku słowach:

- Nawet jeśli dacie nam biskupa i w związku z tym pewna autonomie,
- nawet jeśli wyrazicie zgodę na liturgie z 1962r,
- nawet jeśli wyrazicie zgodę na dalsze funkcjonowanie Seminarium Bractwa, ktore mamy obecnie,
- nie będziemy mogli współpracować - to jest niemożliwe, niemożliwe...
Dlatego, ze pracujemy w kierunkach diametralnie przeciwnych :

- wy uprawiacie dechrystianizacje społeczeństw, osoby ludzkiej i Kościoła,
- my natomiast uprawiamy chrystianizacje - zatem nie porozumiemy sie.
- Rzym stracił wiarę moi drodzy przyjaciele..... Rzym jest w stanie apostazji....
To nie są puste słowa...., To jest prawda..... Rzym jest w stanie apostazji.
Nie możemy dalej ufać tym ludziom...., oni odeszli od Kościoła - to jest pewne,
pewne, pewne.