Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Offertorium VOM a Ofiarowanie NOM

 

Te same gesty, jednak różne słowa modlitwy, ta sama materia na patenach - chleb, który za mocą słów nie stanie się substancjalnie ZNAKIEM tego samego przeznaczenia - oczekiwania nie są te same!!!.

 VOM - Przyjmij, Ojcze święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja niegodny sługa Twój, ofiarowuję Tobie... za niezliczone grzechy, zniewagi i niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych Chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyła do zbawienia w życiu wiekuistym.

NOM - dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

"HOSTIA" to - osoba lub inna istota żywa składana w ofierze poprzez zabicie (immolation) - Jest to zatem kolejna zapowiedz o tym, ze będzie tu składana ofiara Bogu  która posłuży do zbawienia w życiu wiekuistym”.

Msza św jest bowiem uobecnieniem Ofiary Chrystusa – jest JEGO OFIARA. Prezentowana przez kapłana hostia (wskazał na chleb mówiąc TO jest ciało moje) – jest przez antycypacje substancjalnie NIM – to On Sam rękoma kapłana składa ta ofiarę na ołtarzu.

Natomiast w NOM taki sam chleb - lecz nie jako hostia ( przeznaczona na immolacje) ale jako "owoc pracy ludzkiej"  tu przyniesiony po to, aby stal się chlebem życia” - nie jest jasne czy wiekuistego? - czy doczesnego?

 

Tabela porównawcza offertorium wg VOM i NOM