Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Manipulacje modernistów wokół Niedzieli Przewodniej

(I Niedziela po Wielkanocy zwana rownież Biala Niedziela)


Dzienniczek s.Faustyny - art 299 Wilno 1934
(...)Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

Ani s. Faustyna ani ks Sopoćko nie przekazywali życzenia samego P. Jezusa aby liturgia Niedzieli Przewodniej została zastąpiona Świętem Miłosierdzia.

Święto to miało być "wtopione" obok tejże liturgii w formie odpowiedniego nabożeństwa ewentualnie do odprawienia tejże niedzieli, jako, ze jej liturgia (Białej Niedzieli) wybitnie "pasuje" do treści prywatnego objawienia S. Faustyny.

art 420 Niedziela, 28 [IV] 1935
Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia. Kiedyśmy poszły na tę uroczystość, serce mi biło z radości, że te dwie uroczystości z sobą są tak ściśle złączone.
Źródło: www.faustyna.pl/…/dzienniczek-sw-…#

Podejrzewam, ze dokonana została nieudolnie zresztą zrobiona manipulacja tekstem: "czyli" wprowadza zamienność nazwy tego święta - równoznaczność nazw i pojęć.
Tymczasem w ostatnim zdaniu "mówi się" o "złączeniu dwóch uroczystości w jedna" - a nie o jednej o dwóch równoznacznych nazwach.

Inaczej mówiąc - przed SWII było tak:

"Niedziela Przewodnia i święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia. ...serce mi biło z radości, ze te dwie uroczystości ze sobą są tak ścisłe złączone"