Tabela porównawcza modlitw: Offertorium (VOM) i "Przygotowania darów" (NOM) 

Mszał PiusaV (Vetus Ordo Misae)

Mszał  Pawła VI (Novous Ordo Misae)

PRZYGOTOWANIE - OFIAROWANIE  CHLEBA

-  Przyjmij, Ojcze święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja niegodny sługa Twój, ofiarowuję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, zniewagi i niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych Chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyła do zbawienia w życiu wiekuistym. Amen.

- Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata,  bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb,  który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy,  aby stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki

PRZYGOTOWANIE WINA I WODY

- Boże, któryś godność natury ludzkiej, przedziwnie stworzył i jeszcze przedziwnej naprawił, spraw przez te tajemnice wody i wina, abyśmy mieli uczestnictwo w Bóstwie Tego, który raczył stać się uczestnikiem człowieczeństwa naszego, Jezus Chrystus, Syn Twój, Pan nasz, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg: przez wszystkie wieki wieków. Amen.

- Przez to misterium wody i wina  daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa,  który przyjął nasze człowieczeństwo

OFIAROWANIE WINA.

- Ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienia, Offertorium (VOM)Twojej żebrząc łaskawości, aby jako wonność wdzięczna wzniósł się przed oblicze Twego Boskiego Majestatu za nasze i całego świata zbawienie. Amen.

- Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata,  bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino,  które jest owocem winnego krzewu i pracy rak ludzkich;  Tobie je przynosimy,  aby stało się dla nas napojem duchowym.

POLECENIE OFIAR.

- W duchu pokornych i w sercu skruszonych, przyjm nas, o Panie, i niech ofiara nasza tak się dziś przed obliczem Twoim dokona, aby się podobała Tobie, Panie Boże.

- Przyjdź, Dawco świętości, wszechmogący wiekuisty Boże, i pobłogosław (+) tę ofiarę przygotowana dla chwały świętego Imienia Twojego.

- Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą  w duchu pokory i z sercem skruszonym;  niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona  przed Tobą, Panie Boże,  aby się Tobie podobała. [Brak przywołania Ducha Swiętego!!!]

POLECENIE OFIAR TROJCY SWIETEJ

- Przyjmij, Trójco Święta, tę ofiarę, którą Ci składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, oraz na cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także tych (których szczątki są w ołtarzu i wszystkich świętych: niech posłuży im ku chwale, nam zaś pomoże do zbawienia; niechaj ci, których ze czcią wspominamy na ziemi, raczą orędować za nami w niebie: przez tegoż Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

- Modlitwa do Trójcy Świętej nie istnieje !!!!!!!

Warto zwrócić uwagę na tzw modlitwy eucharystyczne  (w odniesieniu do mszału tradycyjnego – Kanon). Pierwsza ME, czyli tzw "kanon rzymski" zastosowana w NOM , delikatnie mówiąc: wprowadza do liturgii znamiona ułomności (jedno z wielu...). Otóż w swojej "naturze" nie zawiera on tzw Epiklezy (odwołanie do Ducha Świętego) – bowiem ma ona miejsce nieco wcześniej - w offertorium (Przyjdź, Dawco świętości... Veni sanctificator....), które jak to widać powyżej jest poważnie zmienione w NOM ("góruje" tu żydowska modlitwa dziękczynna i prośba by wino stało się jakimś bliżej nieokreślonym "napojem duchowym"....?

W miejsce prośby o przyjście Ducha Świętego wprowadza się do kanonu prośbę do Boga w sensie "ogólnym" – nie jest to (!!!) jak widać modlitwa w szczególności do Ducha Świętego:

[Trzymając ręce wyciągnięte nad darami, kapłan mówi:] Prosimy Cię, Boże,  uświęć te Ofiarę pełnia swojego błogosławieństwa,  mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonała i milą sobie,  aby się stała dla nas Ciąłem i Krwią  Twojego umiłowanego Syna,  naszego Pana Jezusa Chrystusa.