Nie myślę by okazje do całowania koranu katolikom zdarzały się często, ale…??? nigdy nic nie wiadomo…???

Na wszelki wypadek warto znać choć kilka wersetów.

(Z miesięcznika La Nef (Nawa) z listopada 2001. Tłum własne – M.Ostrowski)


Wersety “łagodne”.

Najpierw mała uwaga: “wierzący” to oczywiście wyznawca islamu, nikt inny!!!!!!!!!.

– Wierzący nie powinien zabić wierzącego, chyba że za przyczyna strachu.

(…) Kto zabija wierzącego z chęci zabicia, jako zapłatę otrzyma gehennę po wsze czasy. Allach obraza się na niego, przeklina go i ma dla niego bezkresne meki (IV,92-93).

– Jeśli ktokolwiek zabija kogoś, kto ani nie zabił ani nie posiał zamętu, to tak jakby zabił wszystkich ludzi. Jeśli ktokolwiek ratuje kogoś, to tak, jakby ratował wszystkich ludzi (V,32).

Wersety “gwałtowne”.

Zwalczajcie na Bożej drodze tych, którzy was zwalczają, lecz z umiarem. Allach nie lubi tych co tracą umiar. Zabijajcie ich tam gdzie ich napotkaliście. Przepędzajcie ich skąd oni was przepędzili (I,190-191).

– (…) Prawo odwetu wynika ze świętości rzeczy.
Jeśli zatem, ktokolwiek zamierza się na was, zamierzcie się na niego w tym samym wymiarze i miejcie bojaźń wobec Allacha. Allach jest z bogobojnymi(1,194).

– Wy, którzy jesteście wierzącymi, nie uważajcie żydów i chrześcijan jako swoich przyjaciół. Oni są przyjaciółmi miedzy sobą. Kto ich za takich uważa, będzie jednym z nich. Allach nie prowadzi niesprawiedliwych (winnych)(5,51).

Tych którzy nie wierzą w nasze wersety (Koran) wkrótce wrzucimy do ognia. Jak tylko ich skóra będzie spalona, damy im inna skórę, by doznali mąk (kary), Allach jest mocarzem, mądrym.
Ale tych, którzy wierzą i których dzieła są dobre wprowadzimy do ogrodów w których płyną strumyki.
Pozostaną tam na zawsze, będą tam dla nich małżonki bez zmazy. (4,56-57)

– Dla tych, którzy walczą z Allachem i jego prorokiem i niszczą ład na ziemi, niech zapłatą będzie śmierć lub ukrzyżowanie albo niech maja obcięte przemiennie rękę i nogę lub niech będą wygnani z kraju; (5,33)

– Niewierzącymi są ci którzy mówią: Allach jest trzecim z trzech.
Jest tylko jeden jedyny Bóg z bogów. (Aluzja do chrześcijan, których muzułmanie uważają za pogan uprawiających “trójbóstwo” : 1. Allach, 2. Jezus – Syn Maryi, 3. Maryja – matka Jezusa).

Jeśli (niewierzący) nie zaprzestaną tej mowy, będą dotknięci strasznymi mękami.
(…) Mesjasz, syn Maryi był tylko wysłannikiem (prorokiem) takim jakich przed nim było wielu. Jego matka była kobieta prawą (5,73-75)

– Jeśli zawarliście jakąś umowę z niewierzącymi w której oni nie wykorzystali was bezpośrednio ani pośrednio wspomagając innych, którzy mogliby wystąpić przeciw wam, respektujcie ten pakt aż do końca. Allach kocha wiernych. Ale kiedy już minie ten okres, zabijcie swoich byłych niewierzących kontrahentów tam gdzie ich znajdziecie(9,4-5).

– Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą ani w Allacha ani w Dni ostateczne, nie zabraniają tego co zabronił Allach i jego wysłaniec (apostoł), którzy nie wyznają religii prawdy (prawdziwej) a posiedli Księgę, tak długo dopóki nie zapłacą haraczu własnymi rękoma i z upokorzeniem (9,29).

– Żydzi mówią: “Ouzayr jest synem Boga” a chrześcijanie mówią: “Chrystus jest synem Boga” – to są słowa pochodzące z ich ust. Mówiąc je naśladują niewierzących, którzy żyli przed nimi. Niechże Allach ich zniszczy! jakże mogą tak oddalać się od prawdy!(9,30).

– Wzięli swoich rabinów i mnichów tak jak chrześcijanie Chrystusa, syna Maryi za swoich panów, poza Allachem, mimo, że mieli nakazane czcić Boga jedynego – nie ma boskości poza nim! chwała najwyższemu(9,31).

– Kiedy napotkacie niewierzących, bijcie ich po potylicy, tak by upadli, następnie zwiążcie ich mocno. Kiedy ustana wojenne trudy albo ich uwolnijcie, albo zadajcie okupu (XLVII,4).

Wyjątki dotyczące kobiety.

– Miejcie ich (kobiet) dwie, trzy lub cztery ale, jeśli obawiacie się, ze będziecie niesprawiedliwi – tylko jedna albo niewolnice (IV,3).

– Te (kobiety) które uznacie za nieposłuszne, pouczcie je, wyślijcie do swoich pokoi, bijcie, ale jeśli was słuchają  przestańcie je besztać, bo Bóg jest wzniosły i wielki (4,34).

P.S
Taqiya (takija)
– obowiązek wynikający z Koranu i objęty kodeksem karnym (szariat) jaki spoczywa na muzułmanach – kłamstwo. Oficjalnie – w sytuacjach zagrożenia muzułmanin ma obowiązek używania kłamstwa aż do wyparcia się islamu.

W praktyce, kłamstwa uczy się od dziecka – już od najmłodszych lat.