Tabela porównawcza modlitw: "Przygotowania darów" (NOM) i Offertorium (VOM)

Mszał Pawła VI
(NovusOrdoMisae)

Mszał PiusaV
(Vetus Ordo Misae)

PRZYGOTOWANIE - OFIAROWANIE CHLEBA

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

PRZYGOTOWANIE - OFIAROWANIE CHLEBA

Przyjmij, Ojcze święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja niegodny sługa Twój, ofiarowuję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, zniewagi i niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych Chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyła do zbawienia w życiu wiekuistym. Amen.

PRZYGOTOWANIE WINA I WODY

Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo

PRZYGOTOWANIE WINA I WODY

Boże, któryś godność natury ludzkiej, przedziwnie stworzył i jeszcze przedziwnej naprawił, spraw przez te tajemnice wody i wina, abyśmy mieli uczestnictwo w Bóstwie Tego, który raczył stać się uczestnikiem człowieczeństwa naszego, Jezus Chrystus, Syn Twój, Pan nasz, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg: przez wszystkie wieki wieków. Amen.

OFIAROWANIE WINA.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rak ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

OFIAROWANIE WINA.

Ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienia, Offertorium (VOM)Twojej żebrząc łaskawości, aby jako wonność wdzięczna wzniósł się przed oblicze Twego Boskiego Majestatu za nasze i całego świata zbawienie. Amen.

POLECENIE OFIAR.

Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała.

POLECENIE OFIAR.

W duchu pokornych i w sercu skruszonych, przyjm nas, o Panie, i niech ofiara nasza tak się dziś przed obliczem Twoim dokona, aby się podobała Tobie, Panie Boże.

PRZYWOŁANIE DUCHA ŚWIETEGO

Przywołanie Ducha Swiętego
nie istnieje !!!!!!!

PRZYWOŁANIE DUCHA ŚWIETEGO

Przyjdź, Dawco świętości, wszechmogący wiekuisty Boże, i pobłogosław (+) tę ofiarę przygotowana dla chwały świętego Imienia Twojego.

POLECENIE OFIAR TROJCY ŚWIETEJ

Modlitwa do Trójcy Świętej

nie istnieje !!!!!!!

POLECENIE OFIAR TROJCY ŚWIETEJ

Przyjmij, Trójco Święta, tę ofiarę, którą Ci składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, oraz na cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także tych (których szczątki są w ołtarzu i wszystkich świętych: niech posłuży im ku chwale, nam zaś pomoże do zbawienia; niechaj ci, których ze czcią wspominamy na ziemi, raczą orędować za nami w niebie: przez tegoż Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Warto zwrócić uwagę na tzw Modlitwy Eucharystyczne (Canon wg VOM).

- Pierwsza ME, czyli tzw "Canon Rzymski" zastosowana w NOM, wprowadza do liturgii znamiona ułomności (jedno z wielu...?), bowiem Canon Rzymski nie zawiera tzw Epiklezy.
- W liturgii VOM przywołanie Ducha Świętego, ma miejsce wcześniej - już w Offertorium (Przyjdź, Dawco świętości... Veni sanctificator....), tymczasem w NOM Offertorium zastąpiono żydowską modlitwą dziękczynną i prośbą by wino stało się jakimś bliżej nieokreślonym "napojem duchowym"....?

- W miejsce prośby o przyjście Ducha Świętego wprowadzono prośbę do Boga w sensie "ogólnym" – nie jest to modlitwa w szczególności do Ducha Świętego:

Trzymając ręce wyciągnięte nad darami, kapłan mówi:

Prosimy Cię, Boże, uświęć te Ofiarę pełnia swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonała i milą sobie, aby się stała dla nas Ciąłem i Krwią Twojego umiłowanego Syna